Restauratie

Naast nieuwbouw is een groot deel van onze werkzaamheden het restaureren van klassieke boten en jachten. Hieronder een voorbeeld van een bakdekker van de jaren dertig, welke door ons vanaf het casco vrijwel geheel gerestaureerd is. Van het schip waren nog enkele gegevens beschikbaar. Aan de hand van deze gegevens is het schip gerestaureerd, waarbij, in dit geval, naar de wens van de eigenaar een mix tussen origineel en gemak van nu gezocht is. Hierbij valt onder andere te denken aan een iets ruimere natte cel en ruimere bedden.

Na gebruik als woonboot is het schip in verval geraakt. Hier gaat het schip op transport voor algehele restauratie.

Na grondige restauratie kan het schip weer het ruime sop kiezen.

Restauratie
home / restauratie
Kanaalweg 118D
8861 KJ HARLINGEN
T: 06 215 655 20